Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

 

Trong tuần qua, người dân ở Nauy, Iceland và thậm chí cả Vương quốc Anh đã có cơ hội chiêm ngưỡng bắc cực quang (cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu Trái Đất) tuyệt đẹp từ cơn lớn nhất trong sáu năm qua.

gây ra các hiện tượng ánh sáng tuyệt vời, nhưng cũng có thể mang lại rắc rối. Theo Cục quản lý Đại dương và Khí tượng quốc gia Hoa Kỳ (NOAA ), các rắc rối này có thể bao gồm cường độ điện mạnh lên và ảnh hưởng tín hiệu phát thanh, truyền hình và điện thoại.

Những hình ảnh cực quang tuyệt đẹp này xuất hiện do từ cơn bão Mặt trời vừa xảy ra, đây là cơn lớn nhất trong sáu năm qua. Khi đó, bức xạ để hình thành proton đã bay ra khỏi mặt trời với tốc độ 93 triệu dặm mỗi giờ.

12 11 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 12 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 13 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 14 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 15 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 16 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 17 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 18 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 19 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 20 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 21 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 22 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

12 23 Ngắm bắc cực quang tuyệt đẹp từ cơn bão mặt trời lớn nhất trong sáu năm qua

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>